Een open deur naar Siberië

Veel jongeren in Siberië worstelen met verslavingen en occultisme. TWR zendt dagelijkse korte boodschappen van drie minuten uit via verschillende veel beluisterde seculiere FM stations. TWR is dankbaar voor deze kans om hen zo te bereiken met Gods Woord.

Algerijnen zijn nieuwsgierig naar Jezus Christus

De kerk groeit in Algerije! De nazorg van TWR wordt keer op keer bemoedigd door de reacties die we ontvangen van nieuwe gelovigen. Het zijn vaak moslims die door de radioprogramma’s kennismaken met het christelijk geloof.

Goed nieuws over nieuwe zender voor Pakistan en Afghanistan!

Nieuwe zender eindelijk op volle sterkte!
“Met diepe dankbaarheid aan Jezus Christus, is TWR verheugd te kunnen aankondigen dat de nieuwe PANI zender nu op volle kracht in de lucht is met een regulier uitzendschema.

'Verhoog de Zoon' in China

Geïnspireerd door de Bijbeltekst Joh. 3: 14  heeft TWR het plan gemaakt om met gebruik van verschillende media de naam van Jezus bekend te maken onder de 101 minst bereikte bevolkingsgroepen in China. 

Noord Korea: Versterken van het geloof van de christenen via de radio

De christenen in Noord-Korea worden zeer zwaar vervolgd. Het bezit van een Bijbel, bijbelstudiemateriaal of christelijke muziek is verboden. De radioprogramma’s van Trans World Radio bereiken hen wel.

Missie

De wereld bereiken met het Evangelie van Jezus Christus
door middel van radio en andere media.
Trans World Radio zendt uit in meer dan 200 talen.

Schrijf in voor de TWR Nieuwsbrief

Waar zendt TWR uit?